Scholingsaanbod

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek / eerstelijns verpleegkundigen

Docenten zijn kaderhuisartsen hartvaatziekten. Zo nodig kan de hartvaatHAG een docent helpen zoeken.

Accreditatie

Voor de volgende scholingen is accreditatie verkregen:

 • CVRM Update : ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 
 • CVRM verdieping : ABC1  (huisartsen), NVvPO (praktijkondersteuners) Kwaliteitsregister V&V ((praktijk)verpleegkundigen): Verpleegkundig Specialisten Register (Verpleegkundig Specialisten 
 • ECG cursus :  ABC1 (huisartsen)

Onderwijs rond de richtlijn/standaard CVRM 2019

 • Update NHG-Standaard CVRM; verschillen tussen nieuwe en oude standaard en hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. Er is een e-learning als pre-test voorhanden die eventueel ook te gebruiken is als verdieping plenair tijdens het te geven onderwijs.
 • Basiscursus voor zorggroepen die beginnen met zorgprogramma verhoogd vasculair risico (VVR) primaire preventie. Specifiek is opzet zorgprogramma en implementatie in de praktijk.
 • Verdiepingscursus, aan de hand van complexe casuïstiek wordt de verdieping gezocht. Vanf 1 juli is deze scholing ook online te volgen. https://www.scem.nl/evenement/fields-11/2071-e-learning-cardiovasculair-risicomanagement-cvrm-voor-gevorderden.html

Bij deze scholingen wordt een handig feitenboekje meegeleverd. Het feitenboekje is ook los te bestellen á € 4,-- per stuk via hartvaathagnascholing@gmail.com

Overig onderwijs op het gebied van hart en vaatziekten

 • ECG cursus voor niet cardiologen. Deze cursus is modulair opgebouwd en kan in de basis (module 1 t/m 5) op twee dagdelen van ruim 4 uur gegeven worden of op 3 of 4 avonden van 2 tot 2 ½ uur.   De modules zijn:
         1. Indicaties voor een ECG in de eerste lijn 
         2. Het ECG maken, kwalioteit beoordeling
         3. Hoe werkt het ECG (geleiding, afleidingen, van pomp naar papier)
         4. De ECG 10+ methode
         5. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau basis)
         6. 11 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau gevorderd)
         7. 10 casus volgens de ECG 10+ methode (niveau gevorderd)
 • CVA
 • DOAC’s
 • AF, Atriumfibrilleren en andere ritmestoornissen
 • PAV, periveer arterieel vaatlijden
 • Hartfalen (ook voor doktersassistentes)
 • Acuut coronair syndroom 
 • Het vrouwenhart
 • CNS, Chronisch Nierschade

Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur.

 • Er kunnen ook meerdere modules op één avond gecombineerd worden. 
 • Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelplan
 • Module Behandeling: leefstijl en medicatie  (incl werkingsmechanisme)
 • Module leefstijl
 • Module Lipiden
 • Module bloeddruk meten
 • Module chronische nierschade 
 • Module het vrouwenhart 

 

Voor aanvragen van het onderwijs neemt u contact op met Els Bos, hartvaathagnascholing@gmail.com.

Aanvullende informatie over scholingen

 • De kosten voor de programma’s bedragen € 750,- per dagdeel (3-4 uur),
 • De kosten voor de modules bedragen € 375,-
 • De ECG cursus module 1 t/m 5 kost € 1500,-
 • De aanvullende ECG cursus module 6 & 7 kost € 750
 • Wanneer scholingen meerdere keren worden gegeven dan geldt telkens een korting van 20% vanaf de tweede keer.
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 • Reiskosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.
 • Al onze scholingen zijn ook prima te verzorgen met ZOOM of een vergelijkbaar medium

NHG-aanbod

Kaderhuisartsen HVZ zijn ook beschikbaar voor het geven van onderwijs uit het aanbod van het NHG. Dit geldt met name voor de StiP (Standaard in de Praktijk) cursussen op het terrein van hart- en vaatziekten. 
Hierbij worden de prijzen van het NHG gehanteerd.

Tweejarige NHG-kaderopleiding 

De zevende ronde van de tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen wordt verzorgd door de Universiteit Maastricht. De startdatum is nog niet bekend.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 
Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Meer informatie 

Een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen vindt u op www.nhg.org.

Scholing