Scholingsaanbod

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek / eerstelijns verpleegkundigen

 • CVA
 • DOAC’s
 • AF, Atriumfibrilleren en andere ritmestoornissen
 • PAV, periveer arterieel vaatlijden
 • Hartfalen (ook voor doktersassistentes)
 • Coronaire syndromen
 • Het vrouwenhart
 • CNS, Chronisch Nierschade

In ontwikkeling (verwacht in voorjaar 2019)

 • Update nieuwe standaard CVRM; verschillen tussen nieuwe en oude standaard en hoe de nieuwe werkwijze te implementeren.
 • Basiscursus voor zorggroepen die beginnen met zorgprogramma verhoogd vasculair risico (VVR) primaire preventie. Specifiek is opzet zorgprogramma en implementatie in de praktijk.
 • Verdiepingscursus, aan de hand van complexe casuïstiek wordt de verdieping gezocht.
 • Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur.
  Er kunnen ook meerdere modules op één avond gecombineerd worden.

  • Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelplan
  • Module Behandeling: leefstijl en medicatie  (incl werkingsmechanisme)
  • Module bloeddruk meten
  • Module chronische nierschade (al beschikbaar)
  • Module het vrouwenhart (al beschikbaar)
  • Module interventies populatieniveau

Voor aanvragen of overleg kunt u contact opnemen met Paul Smits, onderwijscoördinator,
Els Bos, secretariële ondersteuning hartvaathagnascholing@gmail.com.

Informatie over scholingen

 • De kosten voor de programma’s bedragen 750 euro per dagdeel,
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 • Reiskosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.

NHG-aanbod

Kaderhuisartsen HVZ zijn ook beschikbaar voor het geven van onderwijs uit het aanbod van het NHG. Dit geldt met name voor de StiP (Standaard in de Praktijk) cursussen op het terrein van hart- en vaatziekten. 
Hierbij worden de prijzen van het NHG gehanteerd.

Tweejarige NHG-kaderopleiding 

In 2019 / 20 start de zesde ronde van de tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen, verzorgd door de Universiteit Maastricht.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 
Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Meer informatie 

Een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen vindt u op www.nhg.org.

Scholing