Richtlijn omgang verzoeken van privé personen voor advies en/of bijstand

ADVIES aan de leden van het bestuur van de HartVaatHAG

Het behoort niet tot de doelstellling van de HartVaatHAG om personen die om deskundig advies of juridische bijstand vragen van advies te dienen. Indien de HartVaatHAG benadert wordt door personen die hier om vragen zal de HartVaatHAG naar individuele kaderhuisartsen verwijzen die te vinden zijn op de website van de HartVaatHAG. Het is aan deze kaderhuisartsen om te bepalen of zij bereidt zijn hier hun medewerking aan te verlenen.

De  HartVaatHAG adviseert haar leden dergelijke dienstverlening altijd te laten vastleggen in een overeenkomst  tegen een van te voren afgesproken tarief. Tevens adviseert zij haar leden, die dergelijke dienstverlening leveren, te controleren of zij afdoende zijn verzekerd tegen het beroepsaansprakelijkheid risico.

Joke Lanphen, voorzitter, namens het volledige bestuur.