Scholingsaanbod

Doelgroepen zijn huisartsen, POH somatiek / eerstelijns verpleegkundigen

Docenten zijn kaderhuisartsen hartvaatziekten. Zo nodig kan de hartvaatHAG een docent helpen zoeken.

Onderwijs rond de nieuwe richtlijn/standaard CVRM 2019

 • Update nieuwe NHG-Standaard CVRM; verschillen tussen nieuwe en oude standaard en hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. Er is een e-learning als pre-test voorhanden die eventueel ook te gebruiken is als verdieping plenair tijdens het te geven onderwijs.
 • Basiscursus voor zorggroepen die beginnen met zorgprogramma verhoogd vasculair risico (VVR) primaire preventie. Specifiek is opzet zorgprogramma en implementatie in de praktijk.
 • Verdiepingscursus, aan de hand van complexe casuïstiek wordt de verdieping gezocht.

Bij deze scholingen wordt een handig feitenboekje meegeleverd. 

 • Modulair onderwijs: De volgende losse modules kunnen apart worden aangeschaft en duren 1 tot 1 ½ uur.
  Er kunnen ook meerdere modules op één avond gecombineerd worden.
  • Module Risico schatten, risicocommunicatie en Persoonlijk Behandelplan
  • Module Behandeling: leefstijl en medicatie  (incl werkingsmechanisme)
  • Module leefstijl
  • Module Lipiden
  • Module bloeddruk meten
  • Module chronische nierschade 
  • Module het vrouwenhart 

Overig onderwijs op het gebied van hart en vaatziekten

 • CVA
 • DOAC’s
 • AF, Atriumfibrilleren en andere ritmestoornissen
 • PAV, periveer arterieel vaatlijden
 • Hartfalen (ook voor doktersassistentes)
 • Acuut coronair syndroom 
 • Het vrouwenhart
 • CNS, Chronisch Nierschade

Voor aanvragen of overleg kunt u contact opnemen met Paul Smits, onderwijscoördinator, Els Bos, secretariële ondersteuning hartvaathagnascholing@gmail.com.

Informatie over scholingen

 • De kosten voor de programma’s bedragen € 750,- per dagdeel (3 uur),
 • De kosten voor de modules bedragen € 375,-
 • Wanneer scholingen meerdere keren worden gegeven dan geldt telkens een korting van 20% vanaf de tweede keer.
 • De maximale groepsgrootte is 30 personen; hiervan kan in overleg worden afgeweken.
 • Reiskosten voor de docent, huur van de locatie, catering, accreditatie en registratie in GAIA zijn niet inbegrepen.
 • Bij het afnemen van onderwijs van de HartVaatHAG wordt een overeenkomst gesloten waarin onder andere de kosten en de inhoud van de scholing en de voorwaarden waarop deze wordt gegeven, worden vastgelegd.

NHG-aanbod

Kaderhuisartsen HVZ zijn ook beschikbaar voor het geven van onderwijs uit het aanbod van het NHG. Dit geldt met name voor de StiP (Standaard in de Praktijk) cursussen op het terrein van hart- en vaatziekten. 
Hierbij worden de prijzen van het NHG gehanteerd.

Tweejarige NHG-kaderopleiding 

In 2019 / 20 start de zesde ronde van de tweejarige NHG-kaderopleiding hart- en vaatziekten voor huisartsen, verzorgd door de Universiteit Maastricht.

De opleiding bestaat uit 13 x 2 onderwijsdagen (in Roermond), mentorgroep-bijeenkomsten in de eigen regio en (praktijk-)opdrachten en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 7 uur per week. De opleiding leidt tot een CHBB-certificering. 
Kaderhuisartsen zijn betrokken bij het geven van onderwijs, voeren overleg met andere medisch specialisten en zorgverzekeraars en nemen deel aan de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen. Veel kaderartsen treden ook op als adviseur voor zorggroepen.

Meer informatie 

Een overzicht van alle NHG-Kaderopleidingen vindt u op www.nhg.org.

Scholing